Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zárodek kuřete jako model pro studium vývoje pankreatu za normálních a experimentálních podmínek
Název práce v češtině: Zárodek kuřete jako model pro studium vývoje pankreatu za normálních a
experimentálních podmínek
Název v anglickém jazyce: Chick Embryo as a Model for the Study of Pancreas during Normal and Experimental
Conditions
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav histologie a embryologie 3. LF UK (12-HIST)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Richard Jelínek, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.10.2003
Datum zadání: 01.10.2003
Datum a čas obhajoby: 24.10.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.07.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:06.07.2007
Datum proběhlé obhajoby: 24.10.2007
Oponenti: doc. MUDr. Miroslav Peterka, CSc., DSc.
  MUDr. Zdeňka Zemanová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK