Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přechod z pracovního procesu do starobního důchodu
Název práce v češtině: Přechod z pracovního procesu do starobního důchodu
Název v anglickém jazyce: The Transition from the Working Process to the Retirement
Klíčová slova: Starobní důchod, změny, odchod do důchodu, střední věk, důchodový věk, druhy důchodů, adaptace a příprava na důchod
Klíčová slova anglicky: old age pension, changes, retirement, central age, retirement age, type of pension, adaptation and preparation for retirement
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: Mgr. Bc. Hana Čížková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.04.2013
Datum zadání: 11.04.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.04.2013
Datum a čas obhajoby: 24.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2013
Oponenti: Mgr. Ing. Jan Dočkal
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK