Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Tuhé disperze s aciklovirem plastifikované methylsalicylátem
Název práce v češtině: Tuhé disperze s aciklovirem plastifikované methylsalicylátem
Název v anglickém jazyce: Aciclovir loaded solid dispersions plastcized with methyl salicylate
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.04.2013
Datum zadání: 09.04.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.04.2013
Datum a čas obhajoby: 24.04.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.01.2018
Datum proběhlé obhajoby: 24.04.2018
Oponenti: doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc.
 
 
 
Konzultanti: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK