Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Prevention of breast cancer
Název práce v češtině: Prevence rakoviny prsu
Název v anglickém jazyce: Prevention of breast cancer
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav pro péči o matku a dítě v Praze Podolí (12-UPMD)
Vedoucí / školitel: MUDr. Petr Šafář, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.09.2005
Datum zadání: 18.10.2005
Datum a čas obhajoby: 20.04.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:20.04.2006
Datum proběhlé obhajoby: 20.04.2006
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK