Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Stavebně-historický vývoj zámku v Kostelci nad Černými lesy v 16. století
Název práce v češtině: Stavebně-historický vývoj zámku v Kostelci nad Černými lesy v 16. století
Název v anglickém jazyce: Architectural and historical development of the chateau in Kostelec nad Černými Lesy in 16th century
Klíčová slova: renesance, architektura, zámek, Kostelec nad Černými lesy, Hans Tirol, Jaroslav Smiřický
Klíčová slova anglicky: renaissance, architecture, Chateau, Kostelec nad Černými lesy, Hans Tirol, Jaroslav Smiřický
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.04.2013
Datum zadání: 08.04.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.04.2013
Datum a čas obhajoby: 12.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:28.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2014
Oponenti: PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod
2. Renesanční architektura v Čechách v 16.století
3. Historie zámku
4. Architekti
4.1 Ulrico Aostalli
4.2 Hans Tirol
4.3. Paolo della Stella
5. Osídlení zámku
5.1 Rod Smiřických ze Smiřic
5.2 Liechtensteinové
6. Zámek-stavba
6.1. Přestavba v 16. Století
6.2. Barokní přestavba
7. Závěr
Seznam odborné literatury
VLČEK, Pavel (ed.). Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Praha 2004
HOROVÁ, Anděla (ed.). Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Praha 1995
SEDLÁČEK, Augustin. Hrady, zámky a tvrze království českého, díl XV.. Praha 1998
DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha 2005
DURDÍK , T. a BOLINA, P. Středověké hrady v Čechách a na Moravě. Praha 2001
KRČÁLOVÁ, Jarmila. Renesanční architektura v Čechách a na Moravě. In: DČVU II/1. Praha 1989, 6-61
POCHE, Emanuel. Umělecké památky Čech. Praha 1978
HALADA, Jan. Lexikon české šlechty. Praha : AKROPOLIS, 1992
VOREL, Petr. Renesance v Českých zemích. In: Velké dějiny zemí Koruny české VII., str. 314-340, Praha 2005
ŠAMÁNKOVÁ, Eva. Česká renesanční architektura. Praha 1961
JUŘÍK, Pavel. Dominia pánů z Hradce, Slavatů a Czerninů. Praha 2010
MUCHKA, Jan P.. Architektura renesanční. 10 století architektury. Praha 2001
JUŘÍK, Pavel. Vévodkyně zvaná Savojka. Tajemství české minulosti. 2011, čís. 10, s. 30-33.
JUŘÍK, Pavel. Dominia Smiřických a Liechtensteinů v Čechách. Praha 2012
Předběžná náplň práce
Téma bakalářské práce se bude zabývat stavebním a historickým vývojem renesančního zámku v Kostelci nad Černými lesy, ležícího ve středních Čechách, především v 16.století. Součástí práce bude také přihlédnutí k významným osobnostem a rodům, díky kterým zámek měnil svou podobu a také se zaměří na významné proměny zámku.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The Thesis topic will deal with the construction and historical development of the Renaissance chateau in Kostelec nad Černými Lesy, located in central Bohemia, especially in the 16th century. The thesis will also take account of the significant personalities and families, which made changes on the shape of the chateau and this thesis also focuses on the significant changes of the chateau.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK