Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Počítání složitosti množin
Název práce v češtině: Počítání složitosti množin
Název v anglickém jazyce: Complexity of sets
Klíčová slova: metrický prostor, borelovské množiny, analytické množiny
Klíčová slova anglicky: metric space, Borel sets, analytic sets
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.02.2014
Datum zadání: 28.02.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.03.2014
Datum a čas obhajoby: 04.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2015
Oponenti: prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Prostudovat základní postupy určování složitosti množin a aplikovat je v konkrétních případech.
Seznam odborné literatury
A.S. Kechris: Classical descriptive set theory, volume 156 of Graduate Texts in Mathematics, Springer-Verlag, New York, 1995.
Předběžná náplň práce
Cílem práce je seznámit se s hierarchií borelovských množin.
Další informace jsou k dispozici na adrese
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~zeleny/mff/Bakalarka_Pocitani_slozitosti_mnozin.pdf
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
A student should become familiar with the hierarchy of Borel sets. For further information see
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~zeleny/mff/Bakalarka_Pocitani_slozitosti_mnozin.pdf
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK