Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Psí víno Anny Blažíčkové
Název práce v češtině: Psí víno Anny Blažíčkové
Název v anglickém jazyce: Psí víno by Anna Blažíčková
Klíčová slova: Anna Blažíčková, česká próza, literárněvědný rozbor, kompozice, jazykové prostředky, postavy, téma
Klíčová slova anglicky: Anna Blažíčková, Czech prose, literary analysis, composition, linguistic components, characters, theme
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.04.2013
Datum zadání: 04.04.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.04.2013
Datum a čas obhajoby: 08.09.2014 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem této bakalářské práce je literárněvědný rozbor prózy Anny Blažíčkové Psí víno se zaměřením na výstavbu (členění textu do krátkých nenadepsaných kapitol), vypravěčské postupy, pojetí postav, úlohu prostoru a jazykovou složku.
Seznam odborné literatury
Červenková, J. – Anna Blažíčková, Psí víno. In: Literární noviny 4, 1993, č. 12.
Hausenblas, K. – Od tvaru k smyslu textu. Praha: FF UK, 1996.
Hausenblas, K. – Výstavba jazykových projevů a styl. Praha: Universita Karlova, 1971.
Heřman, Z. – Nazpátek do končin dětství. In: Svobodné slovo 49, 1993, č. 38.
Jirkalová, K. – Tam, kde roste jen psí víno. In: Lidové noviny 23, 2010, č. 222.
Novotný, V. – Paličkovaná próza. In: Mladá fronta Dnes 4, 1993, č. 4.Petříček, M. – Překvapení v próze. In: Tvar 3, 1992, č. 49.
Píša, V. – Na jaře po dlouhé nemoci… In: Nové knihy 2, 1993.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK