Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza vybraných pohybových dovedností u dívek v pražských volejbalových přípravkách
Název práce v češtině: Analýza vybraných pohybových dovedností u dívek v pražských volejbalových přípravkách
Název v anglickém jazyce: Analysis of selected movement skills in girls volleyball team in Prague
Klíčová slova: volejbal, pohybové schopnosti, pohybové dovednosti, děti mladšího školního věku, sportovní trénink, trenér, všestranná tělesná příprava, motorické testy
Klíčová slova anglicky: volleyball, moving ability, moving skills, children of younger school age, sports training, trainer, versatile physical training, motor tests
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.05.2011
Datum zadání: 30.05.2011
Datum a čas obhajoby: 18.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:05.09.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2013
Oponenti: doc. PhDr. Jaroslav Buchtel, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je na základě opakovaného testování zanalyzovat úroveň vybraných pohybových dovedností u dívek v pražských volejbalových přípravkách.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this work is based on repeated testing to analyze the level of selected moving skills of girls in Prague volleyball preparation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK