Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kinezioterapie v léčbě jedinců s poruchami přijmu potravy
Název práce v češtině: Kinezioterapie v léčbě jedinců s poruchami přijmu potravy
Název v anglickém jazyce: Kinesiotherapy in the treatment of patients with eating disorders
Klíčová slova: mentální anorexie, mentální bulimie, kinezioterapie, psychomotorická terapie, tělesné sebepojetí, Body Attitude Test, Test dle Petrie, Test siluet dle Stunkarda, strukturovaný rozhovor
Klíčová slova anglicky: anorexia nervosa, bulimia nervosa, kinesiotherapy, psychomotor therapy, body image, Body Attitude Test, Petrie`s test, Stunkard`s test of silhouette, structured interview
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.04.2013
Datum zadání: 01.04.2013
Datum a čas obhajoby: 08.07.2013 00:00
Místo konání obhajoby: UK FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:01.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:01.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 08.07.2013
Oponenti: doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph.D.
  PhDr. František Krch, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK