Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Klavírní dílo Edvarda Hagerupa Griega, jeho interpretace a možné využití v ZUŠ
Název práce v češtině: Klavírní dílo Edvarda Hagerupa Griega, jeho interpretace a možné využití v ZUŠ
Název v anglickém jazyce: Piano oeuvre of Eduard Hagerup Grieg, its interpretations and possible aplicattions
Klíčová slova: Edvard Grieg, rysy tvorby, interpretace, Lyrické kusy, klavírní dílo
Klíčová slova anglicky: Edvard Grieg, features work, interpretation , Lyrical pieces , piano work
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vít Gregor, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.03.2013
Datum zadání: 28.03.2013
Datum a čas obhajoby: 13.09.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R408, 408, studio HV, 4. patro
Datum odevzdání elektronické podoby:15.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK