Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hans Krása a jeho opera pro děti Brundibár
Název práce v češtině: Hans Krása a jeho opera pro děti Brundibár
Název v anglickém jazyce: Hans Krása and his opera for children Brundibár
Klíčová slova: Analýza, Brundibár, holocaust, interpretace, klavírní výtah, opera, partitura, terezínské ghetto, Terezínská iniciativa.
Klíčová slova anglicky: Analysis, Brundibar, holocaust, interpretation, opera, orchestra score, piano reduction, Terezin Ghetto, Terezin Initiative.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.03.2013
Datum zadání: 28.03.2013
Datum a čas obhajoby: 08.09.2015 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:09.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Hans Krása patřil bezesporu mezi velké české hudební osobnosti. Ve své práci bych se chtěla zaměřit na jeho dětskou operu Brundibár, která je významným spojovacím článkem mezi svobodným kulturním projevem a životem za branami koncentračního tábora. Zahrnula jsem proto do své diplomové práce porovnání obou verzí partitur, terezínské i pražské s detailním rozborem klavírních partů. Dále bych chtěla přiblížit osobnost tohoto skladatele, jeho tvorbu i hudební život v terezínském ghettu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Without a doubt, Hans Krása belongs amongst the most important figures in Czech music. In my thesis, I would like to focus on his opera for children, Brundibar, which represents an important bridge between free cultural expression and life behind the walls at the Terezin concentration camp. Clearly, it will be fruitful to compare both the Prague and Terezin versions of this piece. With this work, I would like to delve into the personality of the composer, his output, and musical life in the Terezin ghetto.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK