Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výchovné koncerty a jejich realizace na Teplicku
Název práce v češtině: Výchovné koncerty a jejich realizace na Teplicku
Název v anglickém jazyce: Educational concerts and its realization in region of Teplice
Klíčová slova: koncerty pro mládež, výchovné koncerty, Severočeská filharmonie Teplice, Miloš Machek, popularizace hudby
Klíčová slova anglicky: concerts for youth, educational concerts, North Czech Philharmonic Teplice, Milos Machek, popularization of music
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: prof. Jiří Tomášek
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.03.2013
Datum zadání: 28.03.2013
Datum a čas obhajoby: 08.09.2015 09:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R408, 408, studio HV, 4. patro
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK