Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Choral music in Albania
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Choral music in Albania
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Mario Rapaj - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.03.2013
Datum zadání: 28.03.2013
Datum a čas obhajoby: 07.09.2015 16:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R408, 408, studio HV, 4. patro
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Leona Stříteská, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK