Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Mentální cestování časem a evoluce jazyka
Název práce v češtině: Mentální cestování časem a evoluce jazyka
Název v anglickém jazyce: Mental time travel and the evolution of language
Klíčová slova: evoluční lingvistika, neurolingvistika, temporalita, reference
Klíčová slova anglicky: evolutionary linguistics, neurolinguistics, temporality, reference
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.03.2013
Datum zadání: 27.03.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.04.2013
Datum a čas obhajoby: 04.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:11.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zabývá úlohou kognitivní funkce nazývané mentální cestování časem (mental time travel) ve vývoji jazyka. Bude hledat případné evoluční souvislosti mezi MCČ a deixí i dalšími dovednostmi nezbytnými pro lidskou komunikaci. Práce bude probíhat z perspektivy evoluční jazykovědy. Dojde přitom na kritickou analýzu posledních výzkumů mentálního cestování časem. Také budou nastíněny celkové dějiny studia této problematiky. K osvětlení jednotlivých fází v kontinuu vývoje jazyka by měly posloužit výsledky mezidruhových srovnání. Do argumentace budou v potřebné míře včleněna i data z jiných vědních oborů, hlavně neuropsychologie a paleoantropologie.
Seznam odborné literatury
E. Ahlsén. Introduction to neurolinguistics. 2006
D. Bickerton. But how did protolanguage actually start? 2010
L. Boroditsky. Metaphoric structuring: understanding time through spatial metaphors. 2000
M. H. Christiansen, S. Kirby (ed). Language Evolution. 2003
N. S. Clayton, A. Dickinson. Mental Time Travel: Can Animals Recall the Past and Plan for the Future? 2010
J.-C. Dreher et al. Temporal order and spatial memory in schizophrenia: a parametric study. 2001
T. Givón. The Genesis of Syntactic Complexity. 2009
T. Givón, B. F. Malle (ed). The Evolution of Language out of Pre-language. 2002
J. R. Hurford. The Origins of Meaning. 2007
J. C. L. Ingram. Neurolinguistics. 2007
S. Johansson. Origins of Language. 2005
W. Klein. Time in language. 1994
A. M. Owen et al. Planning and spatial working memory: a positron emission tomography study in humans. 1996
M. Roy. La perception du temps chez les personnes schizophrènes. 2010
Z. Salzmann. Language, Culture, and Society. 1993
D. L. Schacter, D. R. Addis. On the nature of medial temporal lobe contributions to the constructive simulation of future events. 2009
T. Suddendorf et al.. Mental time travel and the shaping of the human mind. 2009
K. K. Szpunar et al. Neural substrates of envisioning the future. 2006
E. Tulving. Episodic Memory: From Mind to Brain. 2002
H. A. Whitaker, B. Stemmer. Handbook of neurolinguistics. 1997
A. Wray. Protolanguage as a holistic system for social interaction. 1998
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK