Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reologická odezva kolenního kloubu na historii zatěžování
Název práce v češtině: Reologická odezva kolenního kloubu na historii zatěžování
Název v anglickém jazyce: The rheological response to a history of knee joint loading
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Stanislav Otáhal, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.09.2008
Datum zadání: 17.09.2008
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.05.2013
Datum a čas obhajoby: 18.09.2008 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:18.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2008
Oponenti: doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
  Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK