Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sturla Þórðarson: hans verk i kontekst av hans tid og analyse av forfatterintensjonen
Název práce v jazyce práce (norština): Sturla Þórðarson: hans verk i kontekst av hans tid og analyse av forfatterintensjonen
Název práce v češtině: Sturla Þórðarson: jeho dílo v kontextu jeho doby a analýza autorského záměru
Název v anglickém jazyce: Sturla Þórðarson: his work in context of his time and an analysis of the authorial intent
Klíčová slova: islandské ságy, středověká historiografie, autorský záměr, islandské dějiny, 13. století
Klíčová slova anglicky: Icelandic sagas, medieval historiography, authorial intent, Icelandic history, 13th century
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: norština
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.03.2013
Datum zadání: 27.03.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.04.2013
Datum a čas obhajoby: 16.06.2014 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.03.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Helena Březinová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je rozbor literárně-historiografických děl Sturly Þórðarsona s ohledem na specifickou historickou situaci v době jejich vzniku a analýza metod a autorského záměru tohoto středověkého dějepisce. Práce bude zaměřena především na srovnání dvou děl tohoto autora, Ságy o Islanďanech a Ságy o Hákonu Hákonarsonovi. První z těchto děl se řadí do žánru tzv. ság o současnosti, druhé patří mezi tzv. královské ságy. Obě díla popisují totéž historické období. Předmětem analýzy budou rozdíly v přístupu autora k historické látce v literárně-historiografických dílech rozdílného žánru, dále bude následovat pokus o jejich zdůvodnění. Práce bude psaná v norštině.
Hlavní body práce:
1. Popis a analýza dochovaných primárních zdrojů: co říkají o Sturlovi Þórðarsonovi a jeho době
2. Literární a literárně-historiografická díla Sturly Þórðarsona: přehled a komentář
3. Íslendinga saga a Hákonar saga Hákonarsonar: analýza autorského záměru v kontextu různých badatelských pohledů na středověkou historiografii
Seznam odborné literatury
AMORY, Frederic. Saga Style in Some Kings’ Sagas, and Early Medieval Latin Narrative. Acta philologica Scandinavica. 1978, vol. 32, s. 67-86. ISSN 0001-6691.
BAGGE, Sverre. Society and politics in Snorri Sturluson's Heimskringla. Berkeley: University of California Press, c1991. ISBN 05-200-6887-4.
BAGGE, Sverre. Propaganda, Ideology and Political Power in Old Norse and European Historiography: A Comparative View. In: GENET, Jean-Philippe. L'Historiographie médiévale en Europe: actes du colloque organisé par la Fondation européenne de la science au Centre de recherches historiques et juridiques de l'Université Paris I du 29 mars au 1er avril 1989. Paris: Presses du CNRS, diffusion, 1991, s. 199-208. ISBN 2-222-04609-2.
BJØRGO, Narve. Om skriftlege kjelder for Hákonar saga. Historisk tidsskrift. 1967, vol. 46, s. 185-229.
BYOCK, Jesse. The Age of the Sturlungs. In: VESTERGAARD, Elisabeth. Continuity and change: political institutions and literary monuments in the Middle Ages : a symposium. Odense: Odense University Press, c1986, s. 27-42. ISBN 87-7492-606-3.
BYOCK, Jesse L. Medieval Iceland: society, sagas, and power. Berkeley: University of California Press, 1990. ISBN 05-200-6954-4.
BYOCK, Jesse L. The Family and Sturlunga Sagas: Medieval Narratives and Modern Nationalism. Viking age Iceland. New York: Penguin Books, 2001. ISBN 978-0-1402-9115-5.
EINARSDÓTTIR, Ólafía. Om samtidssagaens kildeværdi belyst ved Hákonar saga Hákonarsonar. Alvíssmál: Forschungen zur mittelalterlichen Kultur Skandinaviens. 1995, nr. 5. ISSN 0942-4555.
EINARSDÓTTIR, Ólafía. Studier i kronologisk metode i tidlig islandsk historieskrivning. Stockholm: Natur och kultur, 1964.
ELLEHØJ, Svend. Den ældste norrøne historieskrivning . Copenhagen: Munksgaard, 1965
GUREVICH, Aron Yakovlevich. The 'Historical Conception' of Snorri Sturluson. Medieval Scandinavia. 1971, vol. 4, s. 42-53.
HALLBERG, Peter. The Syncretic Saga Mind: A Discussion of a New Approach to the Icelandic Sagas. Medieval Scandinavia. 1974, vol. 7, s. 102-117.
HARRIS, Joseph. Saga as Historical Novel. In: LINDOW, John, Lars LÖNNROTH a Gerd Wolfgang WEBER. Structure and meaning in old Norse literature: new approaches to textual analysis and literary criticism. Odense: Odense University Press, 1986, s. 187-219. ISBN 87-7492-607-1.
KARLSSON, Gunnar. The history of Iceland. Minneapolis, Minn.: University of Minnesota Press, c2000. ISBN 0816635897.
KOHT, Halvdan. Um kjeldegrunnlage for soga um Håkon Håkonsson. Historisk tidsskrift. 1927, vol. 6, s. 16-30.
KOHT, Halvdan. Sagaenes opfatning av vår gamle historie. Innhogg og utsyn i norsk historie. Kristiania: H. Aschehoug, 1921, s. 76-91.
LIESTØL, Knut. The origin of the Icelandic family sagas. Oslo: H. Ashehough & co. (W. Nygaard), 1930
LÖNNROTH, Lars. Det litterära porträttet i latinsk historiografi och isländsk sagaskrivning: en komparativ studie. Acta Philologica Scandinavica. 1965, vol. 27, s. 68-117. ISSN 0001-6691.
PAASCHE, Fredrik. Tendens og syn i kongesagaen. In: Norske historikere i utvalg , vol. 1, ed. A. Holmsen and J. Simensen. Oslo: Universitetsforlaget, 1967: 56-75 (orig. in Edda 12, 1922)
SCHMALE, Franz Josef a Hans-Werner GOETZ. Funktion und Formen mittelalterlicher Geschichtsschreibung: eine Einführung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1985. ISBN 3-534-08568-X.
SKOVGAARD-PETERSEN, Inge. Da Tidernes Herre var nær: studier i Saxos historiesyn. København: Den danske historiske Forening, 1987. ISBN 87-874-6227-3.
SKOVGAARD-PETERSEN, Inge. Studiet af kilderne til den ældste nordiske historie: en historiografisk oversigt. In: KARLSSON, Gunnar. Kilderne til den tidlige middelalders historie: rapporter til den XX nordiske historikerkongres, Reykjavík 1987, vol. 1. Reykjavík: Sögufélag, 1987, s. 7-29
SPÖRL, Johannes. Das mittelalterliche Geschichtsdenken als Forschungsaufgabe. In: Geschichtsdenken und Geschichtsbild im Mittelalter , ed. W. Lammers. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1965: 1-29
TRANTER, Stephen Norman. Sturlunga saga: the rôle of the creative compiler. New York: P. Lang, c1987. Europäische Hochschulschriften, Bd. 941. ISBN 38-204-9502-9.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK