Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The Role of Beauty in the Labor Market
Název práce v češtině: The Role of Beauty in the Labor Market
Název v anglickém jazyce: The Role of Beauty in the Labor Market
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: CERGE (23-CERGE)
Vedoucí / školitel: Peter Katuščák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.03.2013
Datum zadání: 26.03.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.03.2013
Datum a čas obhajoby: 16.11.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.10.2012
Datum proběhlé obhajoby: 16.11.2012
Oponenti: Prof. Jeff Biddle, Ph.D.
  Prof. Olivier Gergaud, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK