Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
"Soft" Concepts in Economics: Essays on the Role of Non-Cognitive Skills and Cultural Values
Název práce v češtině: "Soft" Concepts in Economics: Essays on the Role of Non-Cognitive Skills and Cultural Values
Název v anglickém jazyce: "Soft" Concepts in Economics: Essays on the Role of Non-Cognitive Skills and Cultural Values
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: CERGE (23-CERGE)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.03.2013
Datum zadání: 26.03.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.03.2013
Datum a čas obhajoby: 26.02.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.12.2012
Datum proběhlé obhajoby: 26.02.2013
Oponenti: doc. PhDr. Ing. Jiří Večerník, CSc.
  prof. Filip Palda, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK