Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fiddles - nedílná součást irského folklóru
Název práce v češtině: Fiddles - nedílná součást irského folklóru
Název v anglickém jazyce: Fiddles - one of the major elements of irish folklore
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.03.2013
Datum zadání: 26.03.2013
Datum a čas obhajoby: 28.05.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Anna Romanovská Fliegerová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK