Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Architekt Jan Vejrych a jeho tvorba
Název práce v češtině: Architekt Jan Vejrych a jeho tvorba
Název v anglickém jazyce: Architect Jan Vejrych and his works
Klíčová slova: Jan Vejrych, monografie, dějiny architektury, historismus, eklektismus, 19. století, 20. století
Klíčová slova anglicky: Jan Vejrych, monograph, history of architecture, historicism, eclecticism, 19th century, 20th century
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.03.2013
Datum zadání: 25.03.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.04.2013
Datum a čas obhajoby: 03.02.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.12.2013
Datum proběhlé obhajoby: 03.02.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Ing. Petr Macek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce obsáhne:
Rozbor tendencí v architektuře poslední třetiny 19. století.
Monografie architekta a jeho tvorby, zhodnocení v kontextu.
První soupisový (stručný) katalog díla.
Seznam odborné literatury
1) dobová časopisecká literatura
2) části k Vejrychovi v souborné uměleckohistorické literatuře a sbornících
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK