Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Časopis Past and Present v kontextu britské marxistické historiografie
Název práce v češtině: Časopis Past and Present v kontextu britské marxistické historiografie
Název v anglickém jazyce: The Journal Past And Present in Terms of British Marxist Historiography
Klíčová slova: britská marxistická historiografie; Past and Present; profil časopisu
Klíčová slova anglicky: British Marxist historiography;, Past and Present; journal profile
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Vedoucí / školitel: PhDr. Roman Zaoral
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.03.2013
Datum zadání: 23.03.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: prof. Mgr. Martin Putna, Dr.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Formulace výzkumných otázek
2. Charakteristika použité literatury a pramenů
3. Metody zpracování
4. Inspirační zdroje britské marxistické historiografie (sociologie, marxismus, nemarxistické historické směry, ekonomické teorie, liberalismus) a její proměna v průběhu 20. století
5. Profil časopisu Past and Present ve vymezených letech 1952-1961 a 1990-2000 (srovnání dvou etap vývoje časopisu, rozbor zhlediska profilu autorů, časového a geografického záběru, pojednávaných témat a kategorií a interdisciplinárního přístupu; úloha sociálních hnutí, revolucí a hospodářských krizí jako nástroj k postižení společenské změny)
6. Hodnocení a závěr
Seznam odborné literatury
Past and Present 1952-1961 a 1990-2000

Kaye, H.J.: The British Marxist Historiography
Iggers, G.: Dějepisectví ve 20. století
Iggers, G.: Dva pohledy na dějiny
Iggers, G.: A global history of modern historiography
Blackledge, P.: Reflections on the Marxist theory of History
Anderson, P.: In the tracks of Historical Materialism
a další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK