Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj umělých slalomových drah pro účely vodního slalomu
Název práce v češtině: Vývoj umělých slalomových drah pro účely vodního slalomu
Název v anglickém jazyce: Development of artificial courses for whitewater slalom
Klíčová slova: slalom na divoké vodě, historie slalomu na divoké vodě, umělá slalomová dráha
Klíčová slova anglicky: whitewater slalom, history of whitewater slalom, artificial whitewater course
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Milan Bílý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.03.2013
Datum zadání: 22.03.2013
Datum a čas obhajoby: 09.05.2014 10:00
Místo konání obhajoby: UK FTVS katedra sportů v přírodě
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:25.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 09.05.2014
Oponenti: prof. Ing. Jaroslav Pollert, DrSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je provést deskripci umělých drah užívaných pro slalom na divoké vodě a stanovit jednotlivé etapy jejich vývoje
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The objective of this thesis is to describe artifical courses used for whitewater slalom and determine the different periods of their development
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK