Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Domov a osoby s duševní poruchou
Název práce v češtině: Domov a osoby s duševní poruchou
Název v anglickém jazyce: Home and People with Mental Disorders
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Evangelická teologická fakulta (27-ETF)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jarmila Rollová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.03.2013
Datum zadání: 20.03.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.03.2013
Datum a čas obhajoby: 16.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2014
Oponenti: PhDr. Jarmila Čierná
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK