Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Harmonizace osobního a pracovního života ve školství
Název práce v češtině: Harmonizace osobního a pracovního života ve školství
Název v anglickém jazyce: Work-life balance in schools
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Voda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.03.2013
Datum zadání: 20.03.2013
Datum a čas obhajoby: 20.06.2013 09:15
Místo konání obhajoby: katedra CŠM, Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:01.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: RNDr. Jindřich Kitzberger
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce bude zaměřená na problematiku uplatňování principů harmonizace osobního a pracovního života (work-life balance) ve sféře školství. Cílem práce je zjistit, zda a jak se koncept work-life balance prosazuje v personálních strategiích školských manažerů při řízení lidských zdrojů. Jsou vedoucí pedagogičtí pracovníci obeznámeni s principy slaďování (harmonizace) osobního a pracovního života? Jaké formy harmonizace svým zaměstnancům zprostředkovávají? Výzkumný soubor bude tvořit 80 ředitelů škol v České republice, kteří budou osloveni formou dotazníkového šetření.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK