Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam S100 proteinů v patogenezi revmatických onemocnění
Název práce v češtině: Význam S100 proteinů v patogenezi revmatických onemocnění
Název v anglickém jazyce: The role of S100 proteins in the pathogenesis of rheumatic diseases
Klíčová slova: revmatoidní artritida, zánětlivé myopatie, S100 proteiny
Klíčová slova anglicky: rheumatoid arthritis, inflammatory myopathies, S100 proteins
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav (11-00641)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.03.2013
Datum zadání: 20.03.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.03.2013
Datum a čas obhajoby: 24.06.2013 10:00
Místo konání obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:26.03.2013
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2013
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř, DrSc.
  prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK