Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výzkum veřejného mínění na založení společné české a slovenské hokejové ligy
Název práce v češtině: Výzkum veřejného mínění na založení společné české a slovenské hokejové ligy
Název v anglickém jazyce: Research of public opinion on the question of the establishment of a joint Czech and Slovak Ice Hockey League
Klíčová slova: veřejné mínění, výzkum, dotazník, česká hokejová extraliga, česko-slovenská hokejová liga
Klíčová slova anglicky: public opinion, research, questionnaire, Czech ice hockey extraliga, Czech-Slovak Ice Hockey League
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: PhDr. Josef Voráček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.03.2013
Datum zadání: 30.04.2013
Datum a čas obhajoby: 13.05.2015 10:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK
Datum odevzdání elektronické podoby:09.04.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:09.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 13.05.2015
Oponenti: PhDr. Tomáš Ruda, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK