Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
DEBRA - Derscriptor Barn
Název práce v češtině: DEBRA - Derscriptor Barn
Název v anglickém jazyce: DEBRA - Derscriptor Barn
Klíčová slova: molekulární deskriptory, framework, klient-server
Klíčová slova anglicky: molecular descriptors, framework, client-server
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. David Hoksza, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.03.2013
Datum zadání: 18.03.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.04.2013
Datum a čas obhajoby: 02.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:02.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2013
Oponenti: Mgr. Pavel Jančík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vytvoření klient-server aplikace agregující nástroje pro počítání molekulárních deskriptorů. Uživatel bude moci pomocí grafického klienta zadat množinu molekul soplu s deskriptory, které by chtěl spočítat, a tento požadavek zašle serveru. Server následně spustí příslušné programy třetích stran zodpovědné za výpočet deskriptorů. Modulární server bude umožňovat pomocí pluginů implementovat rozhraní k libovolným aplikacím pro výpočet deskriptorů a zprostředkovat klientovi informaci o dostupných programech a deskriptorech.

Seznam odborné literatury
[1] Jones, N.: An Introduction to Bioinformatics Algorithms, The MIT Press, 2004
[2] Jean-Loup Faulon, Andreas Bender. Handbook of Chemoinformatics Algorithms. Chapman and Hall/CRC; 1 edition, April 21, 2010
[3] Andrew R. Leach, V.J. Gillet. An Introduction to Chemoinformatics. Springer, October 12, 2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK