Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Polovětné konstrukce (l’infinitif, le gérondif, le participe présent) a mluvený projev
Název práce v češtině: Polovětné konstrukce (l’infinitif, le gérondif, le participe présent) a mluvený projev
Název v anglickém jazyce: Non-finite clauses (infinitive, gerund, present participle) and speech
Klíčová slova: polovětné konstrukce, l'infinitif, le gérondif, le participe présent, mluvený projev
Klíčová slova anglicky: non-finite clause, infinitive, gerund, present participle,speech
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Müllerová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.03.2013
Datum zadání: 18.03.2013
Datum a čas obhajoby: 28.05.2015 10:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:08.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Jiří Jančík, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK