Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Marketingový výzkum spokojenosti diváků Hokejové bitvy
Název práce v češtině: Marketingový výzkum spokojenosti diváků Hokejové bitvy
Název v anglickém jazyce: Marketing research of spectators satisfaction with Hokejová bitva
Klíčová slova: Spokojenost zákazníka, zákazník, sportovní akce, kvalita služby.
Klíčová slova anglicky: Customer satisfaction, customer, sports event, quality of services.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.03.2013
Datum zadání: 06.06.2013
Datum a čas obhajoby: 17.09.2015 11:20
Místo konání obhajoby: FTVS UK
Datum odevzdání elektronické podoby:25.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:25.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2015
Oponenti: doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK