Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza hlavních rysů pražské mluvené češtiny
Název práce v češtině: Analýza hlavních rysů pražské mluvené češtiny
Název v anglickém jazyce: Analysis of the main features of the spoken Prague Czech
Klíčová slova: obecná čeština, běžná mluva v Praze, sociolingvistika, variace
Klíčová slova anglicky: Common Czech, Spoken Prague Czech, sociolinguistic, variety
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jan Chromý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.03.2013
Datum zadání: 14.05.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.02.2014
Datum a čas obhajoby: 15.06.2015 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
ROZDELENO
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK