Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Geologické a biologické hodnocení svahových sesuvů v údolí Hučivé Desné (Loučná nad Desnou, Jeseníky)
Název práce v češtině: Geologické a biologické hodnocení svahových sesuvů v údolí Hučivé Desné (Loučná nad Desnou, Jeseníky)
Název v anglickém jazyce: Geological and Botanical Evaluation of Slope Landslides in the Valley of Hučivá Desna Steam (Loučná nad Desnou, Jeseníky Mts.)
Klíčová slova: svahový sesuv, sanace, geologie, biologie, Červená hora, Hrubý Jeseník
Klíčová slova anglicky: landslide, restoration, geology, biology, Červená hora Mt., Hrubý Jeseník Mts.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.03.2013
Datum zadání: 17.04.2014
Datum a čas obhajoby: 26.05.2014 08:00
Místo konání obhajoby: PedF UK Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Ing. Jan Andreska, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou svahových sesuvů v oblasti povodí Hučivé Desné na západní straně Červené hory v Hrubém Jeseníku, které vznikly při povodni v roce 1921. Vedle popisu vlastních svahových sesuvů, příčin jejich vzniku, způsobu sanace a analýzy současného stavu byla studovaná oblast komplexně charakterizována i z hlediska historického vývoje území a exploatace s důrazem na geologické, pedologické, hydrologické a klimatické podmínky včetně faunistických a floristických aspektů dané oblasti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis is focused on the landslides in the Hučivá Desná river on the west side of the Červená hora Mt. in Hruby Jesenik caused during a flooding in 1921. Besides the description of the landslides, their causes, methods of remediation, an analysis of the current state of the landslides, the studied area was comprehensively characterized in terms of the historical development and exploitation and in geological, pedological, hydrological, climatic as well as biological aspects of the field.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK