Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Drama "Jošicune mezi květy sakur". Minamoto no Jošicune jako stratég, dvořan a literární mýtus.
Název práce v češtině: Drama "Jošicune mezi květy sakur". Minamoto no Jošicune jako stratég, dvořan a literární mýtus.
Název v anglickém jazyce: The drama "Yoshitsune and the thousand cherry trees." Minamoto No Yoshitsune as a martial strategist, courtier and literary myth.
Klíčová slova: Minamoto no Jošicune, historická postava, hrdina, hrdinství, hrdinský, válečný epos, legenda, literární mýtus, literární postava, drama, žánr kówakamai (deklamace doprovázená minimalistickým tancem), divadlo nó, divadlo bunraku (džóruri), divadlo kabuki, Jošicune mezi květy sakur (Jošicune senbon zakura), Jan Mukařovský, estetická hodnota, kolektivní vědomí
Klíčová slova anglicky: Minamoto no Yoshitsune, historical figure, hero, heroism, heroic, martial epic, legend, literary myth, literary figure (character), drama, kowakamai (declamation accompanied by minimalistic dance), noh theatre, bunraku (joruri), kabuki, Yoshitsune and the Thousand Cherry Trees (Yoshitsune senbon zakura), Jan Mukařovský, aesthetic value, collective mind
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. Zdeňka Švarcová, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.02.2011
Datum zadání: 09.02.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.03.2013
Datum a čas obhajoby: 20.09.2013 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.03.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Ivan Rumánek, Ph.D.
  Mgr. Ondřej Hýbl, M.A.
 
 
Zásady pro vypracování
V rámci této disertační práce autorka představuje českému čtenáři hru Jošicune mezi květy sakur jakožto unikátní součást japonského dramatu, která svou komplexností zaujímá přední místo v korpusu japonské literatury. Autorka se ve své analýze hry Jošicune mezi květy sakur nesnaží pouze o popis a výčet faktů. Věří totiž, že stejně tak důležité je pochopení vazeb mezi hrou Jošicune mezi květy sakur a dřívějšími díly japonské literatury, která tuto hru inspirovala.
Za pomoci komparativní metody a anylýzy textu se tak autorka dobírá hlubšího vhledu do významu jmenované hry a také do problematiky místa Jošicuneho legendy v japonské kultuře. Takto do hloubky zaměřený a zároveň o objektivitu usilující přístup podle názoru autorky umožňuje dokonce i interkulturní analýzu. V případě Jošicuneho může být jeho idealizovaná hrdinská postava srovnána s postavou Siegfrieda, tak jak se objevuje v severských ságách a v Písni o Nibelunzích.
Konceptem, který umožňuje uvedenou analýzu, je dle názoru autorky pojem „kolektivního vědomí“ ve studii Jana Mukařovského nazvané Problémy estetické hodnoty. Estetická hodnota má podle Mukařovského ze své podstaty subjektivní charakter, nicméně v rámci kolektivního vědomí tato hodnota podléhá procesu „existancializace“, stává se skutečnou a jako taková podléhá historickému vývoji. Proto dosud můžeme obdivovat Jošicuneho a Siegfriedova dobrodružství, nechat se jimi dojímat i fascinovat. A (částečně v důsledku procesu globalizace) a díky jisté „elasticitě“ kolektivního vědomí můžeme dokonce sledovat přenosnost vlivů z jednoho kulturního prostředí (z jednoho kolektivního vědomí) do druhého, jak dokazují paralely mezi Jošicuneho a Siegfriedovým příběhem.
Z Mukařovského konceptu estetické hodnoty zároveň vyplývá, že neodmyslitelnou součastí uměleckého díla a jeho různých interpretací je „duch doby“, tedy určitý zrcadlový obraz momentální společenské atmosféry, která více či méně odráží dosavadní vývoj náhledu na reflektované umělecké dílo. Právě proto autorka věnuje úvodní kapitolu hlubšímu pohledu do atmosféry doby, ve které se utvořily základy legend spojených s Jošicuneho postavou.

Schématicky lze vznik Jošicuneho legendy a její estetické hodnoty zobrazit následovně:

↧ Minamoto no Jošicune jako historický vojevůdce
↧ historický základ Jošicuneho legendy (korespondence, dobové kronikářské zápisy)
↧ literární základ Jošicuneho legendy (středověké kroniky)
↧ dramatický vrchol Jošicuneho legendy (hra Jošicune mezi květy sakur)
↧ prolínání Jošicuneho legendy do různých žánrů doplněné o individualizaci motivů avznik estetické hodnoty
výsledek = možnost aplikovat estetickou hodnotu japonské legendy v nejaponském prostředí

Díky kolektivnímu vědomí může český recipient souznít s téměř osm set let starou japonskou legendou a téměř tři sta let starým japonským dramatem na téma této legendy. Díky kolektivnímu vědomí si můžeme všímat podobností mezi legendárním Jošicunem a bájným Siegfriedem. A že si takovýchto paralel mezi japonskou kulturou a nejaponskými kulturními korpusy v současnosti všímají mimo jiné i japonští umělci i teoretici, o tom svědčí například studie Iwasaki Sodžiho. Autorce samotné pak toto přemostění, jdoucí od Jošicuneho legendy přes Mukařovského estetickou hodnotu, ukotvenou v kolektivním vědomí, až k evropské literární mytologii, pomohlo hlouběji pochopit a definovat souznění, které vnímavý recipient cítí ve spojení s japonskou kulturou, i když nevzešel z japonského kulturního prostředí.
Seznam odborné literatury
Aoki, Kazuo. Nihonši daidžiten (Cyclopedia of Japanese history), 7 svazků. Tokio: Heibonsha, 1992 – 1994. ISBN 458213100X

Asahara, Jošiko & Kitahara, Jasuo (ed.). „Acumori“, in: Mai no hon (Kniha tanců), edice Šin Nihon koten bungaku taikei (Nové kompendium klasické japonské literatury, svazek 59). Tokio: Iwanami Shoten, 1994. 620 stran. ISBN 400240059X

Blomberg, Catharina. The Heart of the Warrior. Origins and Religious Background of the Samurai System in Feudal Japan. Sandgate, Folkestone, Kent: Japan Library (Curzon Press Ltd), 1994. 226 stran. ISBN 1873410131

Cunoda, Ičiró & Učijama, Mikiko (ed.). Takeda Izumo – Namiki Sósuke džóruri šú (Sbírka džóruri her Takedy Izumoa a Namiki Sósukeho), edice Šin Nihon koten bungaku taikei (Nové kompendium klasické japonské literatury, svazek 93). Tokio: Iwanami Shoten, 1991. 612 stran. ISBN 400240093X

Duus, Peter. Feudalism in Japan. New York: McGraw – Hill, 1993. 121 stran. ISBN 0070184127

Fiala, Karel (překl.). Příběh rodu Taira. Praha: Mladá Fronta, 1993. 477 stran. ISBN 8020403612

Grosse, Siegfried (edice, komentář a překlad do moderní němčiny; zrcalově publikovaný text ve středověké němčině odpovídá verzi Karla Bartsche a Helmuta de Boora). Das Nibelungenlied. Stuttgart: Reclam, 2002. 1045 stran. ISBN 3150006449

Haga, Jaiči & Sasaki, Nobucuna (ed.). Kóčú jókjoku sóšo (Komentovaná série textů jókjoku). 3 díly. Kjóto: Rinsen Shoten, 1987. Druhé vydání. ISBN 4653016194 (1. díl); 4653016208 (2. díl); 4653016216 (3. díl)

Hansen, Walter. Die Spur der Helden. Die Gestalten des Nibelungenliedes in Sage und Geschichte. Bergisch Gladbach: Gustav Lübbe Verlag, 1988. 224 stran. ISBN 3785704968

Ičiko, Teidži (ed.). Otogizóši (Pohádkové sešity), edice Nihon koten bungaku taikei (Kompendium klasické japonské literatury, svazek 38). Tokio: Iwanami Shoten, 1958. Sedmé vydání. 490 stran. BN 0107070X

Iwasaki, Sodži. The Sword and the Word. Shakespeare’s Tragic Sense of Time. Tokio: Shinozaki Shorin, 1973. 264 stran. BA 09997720

Jones, Stanleigh H. Jr. Yoshitsune and the Thousand Cherry Trees. A Masterpiece of the Eighteenth-Century Japanese Puppet Theater. New York: Columbia University Press, 1993. 286 stran. ISBN 0231080522

Júda, Jošio (ed.). Bunraku džóruri šú (Sbírka her loutkového divadla bunraku), edice Nihon koten bungaku taikei (Kompendium klasické japonské literatury, svazek 99). Tokio: Iwanami Shoten, 1965. 472 stran. ISBN 4000600990

Kadžihara, Masaaki (ed.). Gikei–ki (Zápisky o Jošicunem či Bájný Jošicune), edice Nihon koten bungaku zenšú (Kompletní sbírka klasické japonské literatury, svazek 31). Tokio: Shogakukan, 1971. 564 stran. ISBN 4096570311

Kawatake, Šigetoši & kolektiv. Engeki hjakka daidžiten (Encyclopedia of theatre arts), 6 svazků. Tokio: Heibonsha, 1960 – 1962. BN 01712239

Kiši, Šózó & Nagahara, Keidži (ed.). Zenjaku Azuma kagami (Celkový překlad kroniky Zrcadlo východních provincií). 6 dílů. Tokio: Shinjinbutsu Juraisha, 1976 – 1979. ISBN 440400771X (1. díl); 4404007817 (2. díl); 4404007884 (3. díl); 4404008007 (4. díl); 4404008147 (5. díl); 4404009593 (6. díl – dodatek)

Kitagawa, Tadahiko & Jasuda, Akira (ed.). Kjógen šú (Sbírka frašek kjógen), edice Nihon koten bungaku zenšú (Kompletní sbírka klasické japonské literatury, svazek 35). Tokio: Shogakukan, 1972. 593 stran. BN 00969659

Klopfenstein, Eduard. Tausend Kirsbäume Yoshitsune. Ein klassisches Stück des japanischen Theaters der Edo – Zeit. Studie – Übersetzung – Kommentar. Bern: Peter Lang, 1982. 421 stran. ISBN 3261048077

Kodžima, Cujoši. Jošicune no higaši Adžia (Jošicuneho východní Asie). Tokio: Transview, 2010. 247 stran. ISBN 9784901510929

Kuroki, Kanzó. Džóruri ši (Dějiny žánru džóruri). Tokio: Ao’isosha 1942. 581 stran. BN 05055016

LaFleur, William R. The Karma of Words. Buddhism and the Literary Arts in Medieval Japan. Berkeley: University of California Press, 1983. 204 stran. ISBN 0520046005

Mass, Jeffrey P. „Kamakura bakufu“, in: Jamamura, Kozo (ed.). The Cambridge History of Japan. Volume 3 – Medieval Japan. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 1990. 712 stran. ISBN 0521223547

Macuo, Ašie & Minobe, Šigekacu & kolektiv. Genpei seisuiki (Kronika vzestupu a pádu Minamotů a Tairů), edice Čúsei no bungaku (Středověká literatura, svazek 4), 6 částí. Tokio: Miyai Shoten, ad 1991. ISBN 4838210167 (část 1); 978–4838210343 (část 2); 978–4838210213 (část 3); 978– 4838210220 (část 4); 978–4838210299 (část 5); 4838210272 (část 6)

Minobe, Šigekacu. „Denšó to sósaku. Benkei wo megutte“ („Tradice a tvorba. O Benkeiovi.“), in: Tokuda, Kazuo (ed.): Otogizóši hjakka rjóran („Otogizoshi“ profusion of various flowers). Tokio: Kasama Shoten, 2008. 623 stran (plus 59 stran – rejstřík). ISBN 9784305703866

Mukařovský, Jan. „Problémy estetické hodnoty“, in: Cestami poetiky a estetiky. Praha: Československý spisovatel, 1971. 364 stran. BA 10424255

Nakai, Misato a kolektiv (editorský tým nakladatelství „Centrum Kjótských listů“). Jošicune densecu wo juku – Kjó kara Óšú he (Po stopách Jošicuneho legendy – z Kjóta do kraje Óšú). Kjóto: Kyoto Shimbun Shuppan Center, 2004. 141 stran. ISBN 4763805398

Nišino, Haruo (ed.). Jókjoku hjakuban (Sto textů jókjoku), edice Šin Nihon koten bungaku taikei (Nové kompendium klasické japonské literatury, svazek 57). Tokio: Iwanami Shoten, 1998. 768 stran. ISBN 4002400573

Nišizawa, Ippó. Denki saku-šo (O romantickém díle), in: Šin gunšo ruidžú (Nově klasifikovaná sbírka různých textů) – svazek 1 (celkem 10 svazků). Tokio: Daiichi Shoin, 1976. BN 02520357

Oyler, Elizabeth. „Yoshitsune at Koshigoe. Fealty Oaths, Fall from Grace“, in: Swords, Oaths and Prophetic Visions. Authoring Warrior Rule in Medieval Japan. Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2006. 218 stran. ISBN 0824829220

Ósone, Šósuke & kolektiv. Nihon koten bungaku daidžiten (Velký slovník klasické japonské literatury). Tokio: Meiji Shoin, 1998. 1446 stran (plus 40 stran – rejstřík). ISBN 4625400740

Pokorný, Jindřich (překlad a komentář). Píseň o Nibelunzích a Nářek nad hrdiny Písně. Praha: Odeon, 1989. 396 stran. ISBN 8020708286

Reischauer, Edwin Oldfather & Craig, Albert M. Japan, tradition & transformation, (revidované vydání). Sydney: Allen & Unwin, 1989. 352 stran. ISBN 0043740073

Sasano, Ken (ed.). Kówakamai kjoku šú (Sbírka skladeb kówakamai). Tokio: Daiichi Shobo, 1943. 852 stran. BN 00989576

Sugijama, Hiroši. „Nihon rekiši ue no gimon džinbutsu recuden – Benkei“ („Biografie pochybných postav japonské historie – Benkei“), in: Kaizó (Adaptace). Tokio: Kiyomizu Shoten, 1952, vol. 33, no. 10, s. 166 – 167 (celý článek: s. 154 – 167). AN 00365120

Suzuki, Ken’iči. Jošicune densecu. Hógan biiki šútaisei (Jošicuneho legenda. Kompilace kapitánovy oblíbenosti). Tokio: Shogakukan, 2004. 238 stran. ISBN 4096261335

Šimazu, Hisamoto. Jošicune densetsu to bungaku (Jošicuneho legenda a literatura). Kjóto: Daigakudo Shoten, 1977. 774 stran. Druhé vydání. BN 0259415X

Takehisa, Cujoši (ed.). Čúsei gunki no tenbódai (Pohledem středověkých válečných zápisků). Ósaka: Izumi Shoin, 2006. 612 stran. ISBN 4757603789

Takemoto, Tojotake. Džóruri fu (Album divadla džóruri), in: Kinko bungei onči sóšo. (Sebraná laskavá moudrost blízké a dávné slovesnosti) – 4. svazek, celkem 12 svazků. Tokio: Hakubunkan, 1891. Celkový rozsah díla Džóruri fu je 70 stran. BN 04996347

Tomikura, Tokudžiró. Heike monogatari zenčúšaku (Kompletní komentář k Příběhu rodu Taira), 3 svazky ve čtyřech částech, edice Nihon koten hjóšaku – zenčúšaku sóšo (Otevřená interpretace klasické japonské literatury – kompletní sebrané texty a komentář,svazek 9). Tokio: Kadogawa Shoten, 1966 – 1968. ISBN 4047610011 (svazek 1); 404761002X (svazek 2); 4047610038 (svazek 3 první část); 4047610046 (svazek 3 druhá část)

Učijama, Mikiko. „Džóruri no gikjoku sahó“ („Metoda dramatu v žánru džóruri“), in: Nihon no koten geinó (Umění staré japonské literatury) – svazek 7 – Džóruri. Katari to ajacuri. (Džóruri. Vyprávění a manipulace.). Tokio: Heibonsha, 1970. 355 stran (příspěvek Učijamy Mikiko viz s. 191 – 221). ISBN 4582216072
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK