Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Proteomová analýza účinků protinádorových léčiv a charakterizace mechanismů nádorové rezistence
Název práce v češtině: Proteomová analýza účinků protinádorových léčiv a charakterizace mechanismů nádorové rezistence
Název v anglickém jazyce: Proteome analysis of anti-cancer drug effects and characterisation of drug resistance
Klíčová slova: působení protinádorových léčiv, nádorová rezistence, proteomika, inhibitory Aurora kináz, inhibitory cyklin-dependentních kináz, antracyklinová antibiotika, p53, apoptóza, post-translační modifikace, 2D elektroforéza, kapalinová chromatografie, hmotnostní spektrometrie, imunochemické metody, deplece majoritních proteinů, biomarker
Klíčová slova anglicky: anti-cancer drug effects, cancer drug resistance, proteomics, Aurora kinase inhibitors, cyclin-dependent kinases inhibitors, anthracycline antibiotics, p53, apoptosis, post-translational modifications, 2D electrophoresis, liquid chromatography, mass spectrometry, immunochemical methods, depletion of major abundance proteins, biomarker
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.02.2013
Datum zadání: 27.02.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.03.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:27.02.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:27.02.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.03.2013
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Preparation of a suitable model for the analysis of the mechanism of action of anti-cancer drugs and characterisation of cancer cell resistance. Analysis of quantitative protein changes and changes in post-translational modification of proteins.
Proteomic techniques based on 2D electrophoresis and liquid chromatography followed by computer analysis of protein maps and mass spectrometric identification of proteins significantly regulated after treatment with anti-cancer drugs and during the development of cancer cell resistance.
Verification and functional interpretation of proteomic data.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK