Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Hospodářský život Hořovic do roku 1945
Název práce v češtině: Hospodářský život Hořovic do roku 1945
Název v anglickém jazyce: Economic life of Hořovice town until 1945
Klíčová slova: Historie cvočkařství a železářství, továrny, domácká výroba, Podbrdsko, Hořovice, každodennost, průmysl, trafika, harmonika
Klíčová slova anglicky: History of nail-making and ironmongery, factory, homecraft production, Podbrdsko, Hořovice, everyday life, industry, newspaper stand, harmonica
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.03.2013
Datum zadání: 12.03.2013
Datum a čas obhajoby: 17.01.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.12.2016
Datum proběhlé obhajoby: 17.01.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Dušan Foltýn
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studie bude zpracována na základě historických metod analýzy a interpretace široké škály primárních pramenů s použitím odborné literatury k dějinám železářství .
Seznam odborné literatury
Branald, Adolf, Hrdinové všedních dnů, jejich příběhy, vzpomínky a vyprávění, II. díl, Praha 1954.
Čáka Jan, Podbrdskem od městečka k městu, Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha 1988.
Čáka Jan, Zpráva o získání inventáře Bretlovy cvočkařské dílny, Vlastivědný sborník Podbrdska 14, Příbram 1978.
Hendl Jan, Přehled statistických metod, Portál, Praha 2004.
Historický lexikon obcí ČR 1869 – 2005, díl I., Český statistický úřad, Praha 2006.
Hlavačka Milan, Zlatý věk české samosprávy: samospráva a její vliv na hospodářský, sociální a intelektuální rozvoj Čech 1862–1913, Praha 2006.
Hofmann Gustav, Staré železářství na Podbrdsku, Vlastivědný sborník Podbrdska 19, Příbram 1981.
Kořan Jan, Staré české železářství, Práce, Praha 1946.
Maur Eduard, Příspěvek k počátkům valonských vysokých pecí na Podbrdsku, (k původu Jindřicha Kašpara a Julia de Sart), in: Tradice a současnost železářské výroby II., Muz. Dr. Bohuslava Horáka, Rokycany 1998.
Minulostí Berounska 3, Sborník Státního okresního archivu v Berouně 2000.
Minulostí Berounska 4, Sborník Státního okresního archivu v Berouně 2001.
Minulostí Berounska 9, Sborník Státního okresního archivu v Berouně 2006.
Pět století železáren v Komárově, ROH – PRÁCE, Praha 1960.
Předběžná náplň práce
Úvod
1. Dějiny železářství na Podbrdsku
2. Domácká výroba a cvočkařství
3. Továrníci v Hořovicích
4. Další vybraná odvětví v Hořovicích
Závěr
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK