Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Parallel Processing of Huge Astronomical Data
Název práce v češtině: Paralelní zpracování velkých objemů astronomických dat
Název v anglickém jazyce: Parallel Processing of Huge Astronomical Data
Klíčová slova: strojové učení, náhodné lesy, dolování z dat, paralelní programování
Klíčová slova anglicky: machine learning, random forests, data mining, parallel programming
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.11.2013
Datum zadání: 06.11.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.11.2013
Datum a čas obhajoby: 05.09.2016 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:28.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2016
Oponenti: doc. RNDr. Martin Kruliš, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
The thesis is targeted to efficient processing of large data, and e-science data in particular. In order to exploit modern hardware such as multi- and many-core processors and GPGPU, contemporary algorithms and methods should be redesigned and optimized for parallel processing. Author should analyze Random Decision Forests algorithms, analyze their scalability with size of the data sets and identify bottlenecks and limitations. Based on the analysis, a pilot implementation of the parallel RDFo should be designed, implemented, and optimized for a selected platform. The performance using both syntetic and real e-science data should be analyzed and compared to non-optimized approaches.
Seznam odborné literatury
Tin Kam Ho: Decision Forests, Bell Laboratories, Lucent Technologies
V. Svetnik et al.: Random Forest: A Classification and Regression Tool for Compound Classification and
QSAR Modeling, J. Chem. Inf. Comput. Sci. 2003
Leo Breiman: Random Forests, Machine Learning, 2001
Předběžná náplň práce
http://www.ksi.mff.cuni.cz/parg/projects/
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
http://www.ksi.mff.cuni.cz/parg/projects/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK