Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bioterorismus - historie, epidemiologie, prevence
Název práce v češtině: Bioterorismus - historie, epidemiologie, prevence
Název v anglickém jazyce: Bioterrorism - history, epidemiology and preventive measures
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK (12-EPID)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Daniela Janovská, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.06.2006
Datum zadání: 13.06.2006
Datum a čas obhajoby: 18.10.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.10.2006
Datum proběhlé obhajoby: 18.10.2006
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK