Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Raně novověké narativní prameny k dějinám českých měst
Název práce v češtině: Raně novověké narativní prameny k dějinám českých měst
Název v anglickém jazyce: Early Modern narrative Sources from Czech Towns
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.02.2013
Datum zadání: 19.02.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.03.2013
Datum a čas obhajoby: 15.03.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.03.2013
Datum proběhlé obhajoby: 15.03.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK