Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příspěvek k využití nových typů uhlíkových pastových a vláknových elektrod pro voltametrické a amperometrické stanovení 5-amino-6-nitrochinolinu a resveratrolu
Název práce v češtině: Příspěvek k využití nových typů uhlíkových pastových a vláknových elektrod pro voltametrické a amperometrické stanovení 5-amino-6-nitrochinolinu a resveratrolu
Název v anglickém jazyce: Contribution to the use of new types of carbon paste and fiber electrodes for voltammetric and amperometric determination of 5-amino-6-nitroquinoline and resveratrol
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.02.2013
Datum zadání: 27.02.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.03.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:27.02.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:27.02.2013
Datum proběhlé obhajoby: 28.03.2013
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK