Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozvoj grafomotoriky a psaní v počátečním vyučování
Název práce v češtině: Rozvoj grafomotoriky a psaní v počátečním vyučování
Název v anglickém jazyce: Graphomotor and Writing Development in Early Elementary Education
Klíčová slova: Počáteční vyučování, počáteční psaní, grafomotorika, školní začátečník, grafomotorické obtíže, relaxační grafomotorická cvičení, držení tužky, přítlak na podložku, velikost písmen, tvar písmen, směrovost
Klíčová slova anglicky: Early elementary education, early elementary writing, graphomotor, school beginner, graphomotor difficulties, relaxation graphomotor exercises, pencil grip, pressure on the mat, size of letters, shape of letters, direction of movement
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.03.2013
Datum zadání: 08.03.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.03.2013
Datum a čas obhajoby: 13.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.03.2013
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2013
Předmět: obhajoba rigorózní práce (OSZD002)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK