Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vznik a historický vývoj 1. ústavní základní školy ve střední Evropě při sanatoriu Františka Hamzy v Luži
Název práce v češtině: Vznik a historický vývoj 1. ústavní základní školy ve střední Evropě při sanatoriu Františka Hamzy v Luži
Název v anglickém jazyce: Origin and historical development of the First Constitutional Elementary School in Central Europe at the František Hamza Sanatorium in Luže
Klíčová slova: Skrofulóza, tuberkulóza, historie, léčebna, děti, učitel, škola, příroda, ovzduší, přístup
Klíčová slova anglicky: Scrofula, tuberculosis, history, hospital, kids, teacher, school, nature, air, access
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.03.2013
Datum zadání: 08.03.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.03.2013
Datum a čas obhajoby: 09.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2015
Předmět: obhajoba rigorózní práce (OSZD002)
Oponenti: PhDr. Jana Stará, Ph.D.
  PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK