Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Retrospektivní diagnostika nepoznaných příčin náhlého úmrtí kojence
Název práce v češtině: Retrospektivní diagnostika nepoznaných příčin náhlého úmrtí kojence
Název v anglickém jazyce: Retrospective diagnosis of unknown cause of sudden infant death
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV (12-KDD)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.10.2003
Datum zadání: 01.10.2003
Datum a čas obhajoby: 20.11.2008 11:30
Datum odevzdání elektronické podoby:10.11.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:14.07.2008
Datum proběhlé obhajoby: 20.11.2008
Oponenti: prof. MUDr. Jan Janda, CSc.
  prof. MUDr. Richard Plavka, CSc.
  prof. MUDr. Martin Vízek, CSc.
 
Konzultanti: doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK