Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cesta rozpoznání antigenu a imunitní odpověď po ortotopické transplantaci rohovky na myším modelu
Název práce v češtině: Cesta rozpoznání antigenu a imunitní odpověď po ortotopické transplantaci
rohovky na myším modelu
Název v anglickém jazyce: Path antigen recognition and immune response after orthotopic
transplantation cornea in a mouse model
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oftalmologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-OFTK)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.10.2003
Datum zadání: 01.10.2003
Datum a čas obhajoby: 16.01.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.10.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:10.10.2007
Datum proběhlé obhajoby: 16.01.2008
Oponenti: prof. MUDr. Martin Filipec, CSc.
  prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc.
  doc. MUDr. Antonij Slavčev, CSc.
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK