Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Šlechtitelství chovatelských zvířat a jeho dopady na jejich genofond
Název práce v češtině: Šlechtitelství chovatelských zvířat a jeho dopady na jejich genofond
Název v anglickém jazyce: Bleeding of Domesticated Animals and its Effects on their Gene-pool
Klíčová slova: šlechtění, křížení, dědičnost, hovězí skot
Klíčová slova anglicky: breeding, crossbreeding, heredity, cattle
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.03.2013
Datum zadání: 10.04.2014
Datum a čas obhajoby: 26.05.2014 08:00
Místo konání obhajoby: PedF UK Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:11.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: RNDr. Jan Řezníček, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK