Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Změna postojů žáků středních odborných škol nechemického zaměření k chemii prostřednictvím experimentů s využitím ICT
Název práce v češtině: Změna postojů žáků středních odborných škol nechemického zaměření k chemii prostřednictvím experimentů s využitím ICT
Název v anglickém jazyce: Change of Non-chemical Vocational Schools Students' Attitudes towards Chemistry with the Use of ICT-supported Experiments
Klíčová slova: střední odborné školy nechemického zaměření, chemický experiment, USB senzory, reakce kyseliny sírové se zinkem, modelové pokusy, USB teploměr, čidlo tlaku
Klíčová slova anglicky: Non-chemical Vocational Schools, chemistry experiment, USB sensors, reaction of sulfuric acid with zinc, model experiments, USB thermometer, pressure sensor
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Vedoucí / školitel: PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.03.2013
Datum zadání: 05.03.2013
Datum a čas obhajoby: 08.09.2015 12:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:10.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalantka na základě výsledků výzkumného šetření postojů žáků SOŠ nechemického zaměření k chemii vybere vhodná témata a k nim se poutající pokusy, jejichž prostřednictvím lze působit na postoje těchto žáků.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK