Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přínos repetetivní transkraniální magnetické stimulace v terapii specifických příznaků schizofrenie
Název práce v češtině: Přínos repetetivní transkraniální magnetické stimulace v terapii specifických příznaků schizofrenie
Název v anglickém jazyce: The therapeutic benefit of the repetetive transcranial magnetic stimulation on the specific symptoms of schizophrenia
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK a NÚDZ (12-PCHI)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.10.2003
Datum zadání: 01.10.2003
Datum a čas obhajoby: 26.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:17.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2011
Oponenti: prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc.
  prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK