Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sourozenecké konstelace a jejich vliv na asertivní dovednosti
Název práce v češtině: Sourozenecké konstelace a jejich vliv na asertivní dovednosti
Název v anglickém jazyce: Sibling Constellations and Their Influence on Assertive Skills
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.03.2013
Datum zadání: 05.03.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.03.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK