Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Správa recenzí odborných textů
Název práce v češtině: Správa recenzí odborných textů
Název v anglickém jazyce: Paper review system
Klíčová slova: datový model, řízení životního cyklu objektů, PHP, SQL
Klíčová slova anglicky: data model, life cycle management, PHP, SQL
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Středisko informatické sítě a laboratoří (32-SISAL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Libor Forst
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.03.2013
Datum zadání: 05.03.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.03.2013
Datum a čas obhajoby: 02.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:02.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2013
Oponenti: doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vytvoření aplikace pro řízení recenzí odborných článků pro editora časopisu.
Základem práce je důkladná analýza průběhu životního cyklu všech objektů zúčastněných v procesu hodnocení článků (autor, text, časopis, editor, recenzenti, recenze, ...), jejich vzájemných vztahů, jak datových tak procesních či plánovacích.
Na základě analýzy bude navžen datový model a poté implementována webová aplikace, která bude umožňovat editorům časopisů pohodlně řídit proces příjmu a recenzování článků.
Seznam odborné literatury
Jiří Kosek: PHP - tvorba interaktivních internetových aplikací
Peter Lavin: PHP objektově orientované
Lacko L.: Oracle - správa, programování a použití databázového systému

PHP manuál: http://www.php.net/manual/en/
SQL reference guide: http://www.rawos.com/odbc/sqlguide/index.html
SQL-92 standard: http://www.contrib.andrew.cmu.edu/~shadow/sql/sql1992.txt
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK