Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příspěvek k propagandě Britského impéria ve filmu v letech 1918-1939
Název práce v češtině: Příspěvek k propagandě Britského impéria ve filmu v letech 1918-1939
Název v anglickém jazyce: A Contribution to the Propaganda of the British Empire in Film in 1918-1939
Klíčová slova: Britské impérium, propaganda, Velká Británie, meziválečné období, kino, film
Klíčová slova anglicky: British Empire, Propaganda, Great Britain, Inter-war Period, Cinema, Film
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.03.2013
Datum zadání: 04.03.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.04.2013
Datum a čas obhajoby: 25.06.2015 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:21.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Po první světové válce hrálo sice oslabené, ale stále více se rozlohou rozpínající Britské impérium jednu z rozhodujících rolí na světové politické scéně. Velikost a síla impéria se prezentovala při imperiálních výstavách, v divadelních hrách, na malbách, plakátech, ve školních učebnicích, dětské literatuře, v rozhlasu a v nově se rozvíjejícím odvětví – ve filmu. Kina lákala obyvatele všech věkových skupin a pomocí filmů bylo možné ovlivňovat veřejné mínění buď přímo propagandistickými snímky, či méně zřetelně pomocí dobrodružných filmů.
Cílem bakalářské práce je sledovat vývoj britské imperiální propagace ve filmu v meziválečných letech 1918-1939 a snažit se zjistit, zda šlo opravdu o propagandu v pravém slova smyslu jak tvrdí jedna část historiků, či zda znázorňování rozlehlosti a moci impéria na filmovém plátně mělo za úkol především pobavit a zpříjemnit život obyvatelům Velké Británie. Komparací obou názorů se pokusím určit, která z historických škol zabývajících se tímto tématem má blíže k realitě.
Seznam odborné literatury
-MACKENZIE, John MacDonald. Propaganda and empire: manipulation of British public opinion, 1880-1960. Manchester: Manchester University Press, 2010, 277 s.
-MACKENZIE, By John M. Imperialism and popular culture. Manchester: Manchester University Press, 2009, 264 s.
-COX, C. B. a A.E. DYSON. The twentieth-century mind: history, ideas and literature in Britain / Vol. 2. 1918-1945. London: Oxford University Press, 1972, 514 s.
-TAYLOR, Philip M. The projection of Britain: British overseas publicity and propaganda 1919-1939. Cambridge: Cambridge university press, 1981, 369 s.
-TAYLOR, Philip. M. British Propaganda in the 20th Century: Selling Democracy. Edinburg: Edinburgh University Press, 1999, 276 s.
-GRANT, Mariel. Propaganda and the role of the state in inter-war Britain. Oxford: Clarendon Press, 1994, 284 s.
-FERGUSON, Niall. Britské impérium: cesta k modernímu světu. Praha: Prostor, 2007, 422 s.
-JUDD, Denis. Impérium: britská imperiální zkušenost od roku 1765 do současnosti. Praha: BB art, 1999, 507 s.
-QUENNELL, Marjorie. A history of everyday things in England: The age of production 1851-1948. London: B. T. Batsford, 1948, 226 s.
-MOYNAHAN, Brian. Velká Británie XX. století : historie posledního století slovem a obrazem. Praha: Knižní klub, 1997, 304 s.
-GRIEVESON, Lee a Colin MACCABE. Empire and Film. London: Palgrave Macmillan, 2011, 304 s.
-LOW, Rachael. Britain and the Film of Empire 1929-1939: Documentary and educational filmsof the 1930s. London: Routledge, 1997, 237 s.
-BARKER, Ernest. The ideas and ideals of the British Empire. Cambridge: University Press, 1946, 167 s.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK