Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Informace o znakovém jazyce v zahraničních a českých úvodech do studia jazyka
Název práce v češtině: Informace o znakovém jazyce v zahraničních a českých úvodech do studia jazyka
Název v anglickém jazyce: Information about Sign Language in Czech and Foreign Introductions to Linguistics
Klíčová slova: informace o znakovém jazyce; české a zahraniční úvody do studia jazyka; znakový jazyk
Klíčová slova anglicky: information about sign languages; Czech and foreign introductions to language and linguistics; sign language
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.06.2013
Datum zadání: 04.06.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.11.2014
Datum a čas obhajoby: 10.09.2015 08:40
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Klára Richterová
 
 
 
Zásady pro vypracování
(1) V různých vydáních různých zahraničních anglicky psaných úvodů do studia jazyka (vždy od přelomu 70. - 80. let 20. stol. po současnost) zevidovat existenci / neexistenci partií věnovaných znakovému jazyku.
(2) V jednotlivých publikacích porovnat příp. proměnu rozsahu informací a obsahové změny sledovaných pasáží.
(3) Porovnat sledované publikace navzájem (zvl. pokud jde o rozsah informací a jejich povahu).
(4) Přehledně shrnout poznatky o znakovém jazyce, jež jsou v anglicky psaných úvodech do studia jazyka obsaženy.
(5) Porovnat poznatky o znakovém jazyce, jichž se dostává studentům lingvistiky v anglicky mluvících zemích, s poznatky o znakovém jazyce obsaženými v česky psaných úvodech do studia jazyka.
Seznam odborné literatury
AITCHISON, J. Linguistics: An Introduction, 1992 (4. vyd.). AKMAJIAN, A; DEMERS, R.A.; FARMER, A.K.; HARNISH, R.M. Linguistics: An Introduction to Language and Communication, 2001 (5. vyd.).
ČERMÁK, F. Jazyk a jazykověda: přehled a slovníky, 2011 (3. vyd.).
ČERNÝ, J. Úvod do studia jazyka, 1998.
ERHART, A. Základy jazykovědy, 1990 (3. vyd.).
FROMKIN, V.; RODMAN, R. An Introduction to Language, 2003 (9. vyd.).
PALEK, B. Základy obecné lingvistiky, 1989.
TRASK, R.L.; MAYBLIN, B. Introducing Linguistics, 2000 (2. vyd.).
YULE, G. The Study of Language, 2006 (3. vyd.).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK