Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Změny nálezů Computerové kineziologie u LS syndromu po 2 měsíční kinezioterapii dle CK.
Název práce v češtině: Změny nálezů Computerové kineziologie u LS syndromu po 2 měsíční kinezioterapii dle CK.
Název v anglickém jazyce: Changes of Computer Kinesiology Findings in Patients with LS Syndrome After 2 Months of Kinesiotherapy by CK.
Klíčová slova: computerová kineziologie, LS syndrom, kineziterapie
Klíčová slova anglicky: Computer kinesiology, LS syndrom, kinesiotherapy
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavla Honců, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.03.2013
Datum zadání: 01.03.2013
Datum a čas obhajoby: 13.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2013
Oponenti: doc. MUDr. Dobroslava Jandová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK